MATERIAL CONGRESSOS 

Tot el material personalitzable o no per a congressos, seminaris o qualsevol tipus d´event.

 REPROGRAFIA 

Ampli servei d´impressió digital econòmic i eficaç, Reproduccions i acabats de tot tipus!

 TESIS DOCTORALS 

Revisió i impressió d´arxius. Imprimeix a color només allò que tu decideixes!

 GRAN FORMAT  

Impressió a gran format en qualitat fotogràfica junt amb tot tipus de suports.

IMPRESSIÓ OFFSET

La impressió offset és un sistema de reproducció de documents així com d´ imatges sobre paper o materials similars, que consisteix a aplicar una tintasobre una planxa metàl·lica. Es tracta d´ un procés similar al de la litografia. La planxa pren la tinta (generalment oliosa) a les zones on hi ha un compost capaç de combinar-se amb substàncies olioses (i que a la vegada repel·leix l´aigua). Mentre, la resta de la planxa es mulla amb aigua i repel.leix la tinta. La imatge o el text es transfereix per pressió a una manta de cautxú per passar-la, finalment, al paper per pressió.

 

Perquè la impressió en Offset?

La impressió offset és ideal per a la reproducció de mitjanes i grans quantitats d'impressions a un cost reduït, ja que un cop confeccionades les planxes el cost unitari del producte és molt baix. És freqüent utilizar-la per a la impressió de grans tiratges de revistes, folletons, llibres, sobres, prospectes mèdics, etc.

Per tant la impressió offset serà molt recomanable quan el volum a imprimir sigui molt elevat i quan el missatge i el contingut del producte sigui sempre el mateix.